Đang xem Không có gì "toang" ở đây cả.Đánh nhau với một 'bóng ma', chúng ta cần sự bình tĩnh. Tổ quốc này chưa bao giờ bỏ công dân ở phía sau!

Không có gì "toang" ở đây cả.Đánh nhau với một 'bóng ma', chúng ta cần sự bình tĩnh. Tổ quốc này chưa bao giờ bỏ công dân ở phía sau!

Video News
Hoà Minh Trần / Nhịp sống Việt
"Điều làm tôi khóc không phải vì tình hình dịch bệnh đột ngột bi thảm như một số bạn dùng chữ "TOANG" cho Hà Nội của tôi. Không có gì "toang" ở đây cả. Hà Nội của tôi đã triển khai các biện pháp theo đúng quy trình của bất cứ quốc gia phát triển nào cũng phải làm."
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm