Đang xem “Không mang thai được thì ly hôn, cái nhà này có cô ta thì không có tôi”, Mẹ chồng tai tiếng nhất đây rồi!

“Không mang thai được thì ly hôn, cái nhà này có cô ta thì không có tôi”, Mẹ chồng tai tiếng nhất đây rồi!

Bà Trương Lan là một doanh nhân vô cùng thành đạt đồng thời cũng là mẹ của Uông Tiểu Phi, mẹ chồng Đại S Từ Hy Viên. Từ trước đến nay bà luôn nổi tiếng là mẹ chồng luôn có “hiềm khích” với con dâu không “môn đăng hộ đối” của mình.
Có thể bạn quan tâm