Đang xem Ký ức Việt Nam: Chợ Đồng Xuân những ngày giáp Tết 1973

Ký ức Việt Nam: Chợ Đồng Xuân những ngày giáp Tết 1973

Chợ Đồng Xuân, một biểu tượng của Thủ đô xưa và nay. Ai có dịp về Hà Nội, nếu chưa đi chợ Đồng Xuân thì coi như mới biết một phần nhỏ, một góc bé, hoặc chưa đến Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm