Đang xem Lâm Khánh Chi "Dù Hương Giang cố ý nói lộn tên tôi, không sao hết. Tôi không chấp nhặt" và lý giải lâu nay gặp nhau không nói chuyện

Lâm Khánh Chi "Dù Hương Giang cố ý nói lộn tên tôi, không sao hết. Tôi không chấp nhặt" và lý giải lâu nay gặp nhau không nói chuyện

"Cho dù Hương Giang có cố ý đụng chạm tới tôi, tôi cũng cảm thấy rất bình thường" – Lâm Khánh Chi cho biết.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm