Đang xem Lâm Vỹ Dạ tiết lộ mối quan hệ với Anh Đức, Trường Giang và nhấn mạnh "mập là do nghiệp!"

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ mối quan hệ với Anh Đức, Trường Giang và nhấn mạnh "mập là do nghiệp!"

Dạ khẳng định mập là do nghiệp, ai giảm cân kệ người ta, cứ nói kiểu như "để coi được bao lâu".
Có thể bạn quan tâm