Làn sóng biểu tình áo vàng ở Pháp kéo sang tuần thứ 45

Các đợt biểu tình dân cao và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Có thể bạn quan tâm