Đang xem Lê Bê La: Cô hầu ranh ma của “Tiếng sét trong mưa” lại an yên tận hưởng cuộc sống bên chồng con đây này!

Lê Bê La: Cô hầu ranh ma của “Tiếng sét trong mưa” lại an yên tận hưởng cuộc sống bên chồng con đây này!

Vào vai cô hầu tính cách dễ làm người khác ghét, Lê Bê La đã làm tròn được vai diễn của mình trong "Tiếng sét trong mưa".
Có thể bạn quan tâm