"Lincoln" - Trailer

Cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm vẫn chưa tìm được hồi kết, trong khi đó tại thành thị, vấn đề về nô lệ và giải phóng nô lệ đang là câu chuyện bức thiết nhất của mọi cuộc bàn luận trong giới lãnh đạo nhà nước. Giờ đây, Abraham Lincoln – vị tổng thống danh tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn: Chấm dứt chiến tranh và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
Có thể bạn quan tâm