Đang xem Linh Ka ở tuổi 17: 'Phát ngôn "tiền có thể mua được điểm cấp 3 và điểm đại học" là một cú vấp ngã rất lớn của mình'

Linh Ka ở tuổi 17: 'Phát ngôn "tiền có thể mua được điểm cấp 3 và điểm đại học" là một cú vấp ngã rất lớn của mình'

Video News
Mutex / Helino
"Công nhận lúc đó Ka rất là sai..."
Có thể bạn quan tâm