Lionel Messi đã đến lúc vượt mặt Ronaldo?

Nếu không phải Ronaldo thì ai đủ sức tranh ngai vàng với Messi, với Barca tại CI?
Có thể bạn quan tâm