Đang xem Loài hải cẩu quý hiếm có bộ lông như lai giống với ngựa vằn

Loài hải cẩu quý hiếm có bộ lông như lai giống với ngựa vằn

Hải cẩu ruy băng có ngoại hình nổi bật nhờ bộ lông "ngựa vằn" với các mảng trắng nổ bật trên nền tối màu.
Có thể bạn quan tâm