Đang xem Loài tê giác 2 sừng tại Malaysia đã chính thức tuyệt chủng

Loài tê giác 2 sừng tại Malaysia đã chính thức tuyệt chủng

Video News
Mutex / Helino
Cái chết của Tam - chú tê giác đực cuối cùng của loài tê giác Sumatra đã "đóng hòm" cho số phận của cả một giống loài.
Có thể bạn quan tâm