Đang xem Lời trăn trối của bác sĩ triệu phú bị ung thư: Suốt đời chạy theo tiền tài đối diện với cái chết mới biết hạnh phúc nằm ở đâu...

Lời trăn trối của bác sĩ triệu phú bị ung thư: Suốt đời chạy theo tiền tài đối diện với cái chết mới biết hạnh phúc nằm ở đâu...

"Bất kỳ ai cũng biết mình sẽ chết nhưng chúng ta không tin vào điều đó. Bởi vì nếu chúng ta thật sự trăn trở, chúng ta đã sống khác đi" - trích lời bác sĩ Richard Teo.
Có thể bạn quan tâm