Đang xem "Lonely" MV - 2NE1

"Lonely" MV - 2NE1

Qua từng MV của 2NE1, gương mặt Park Bom ngày càng có hơi hướng... tượng sáp.
Có thể bạn quan tâm