Đang xem Long Nhật liên tục tự nói “thay lời người khác”, Ngọc Sơn lên tiếng “Khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra mới là chính xác”

Long Nhật liên tục tự nói “thay lời người khác”, Ngọc Sơn lên tiếng “Khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra mới là chính xác”

Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm