Đang xem Love & Peace Tour: "The Great Escape" Fancam - SNSD

Love & Peace Tour: "The Great Escape" Fancam - SNSD

Tour thứ 3 của SNSD tại Nhật đã vừa khai màn vào 27/4/2014.
Có thể bạn quan tâm