Đang xem Lực sĩ cụt tay đánh bại mọi nghịch cảnh, làm nhiều việc có ích cho xã hội

Lực sĩ cụt tay đánh bại mọi nghịch cảnh, làm nhiều việc có ích cho xã hội

Logan đam mê thể thao, hướng dẫn nhiều người khuyết tật khác chơi thể thao và lập quỹ kêu gọi từ thiện.
Có thể bạn quan tâm