Đang xem Lương Bằng Quang: “Tôi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn, còn bản tính vẫn là Lương Bằng Quang xấu xí ngày xưa thôi!”

Lương Bằng Quang: “Tôi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn, còn bản tính vẫn là Lương Bằng Quang xấu xí ngày xưa thôi!”

Video News
Phạm Linh Nhi / Nhịp sống Viêt
“Tôi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn, còn bản tính vẫn là Lương Bằng Quang xấu xí ngày xưa thôi!”
Có thể bạn quan tâm