Đang xem Lương cứng 8 triệu, mua đứt ô tô 800 triệu sau 4 năm: Người ta uống Starbucks, Phúc Long, trà sữa - mỗi sáng mình chỉ uống 1 viên C sủi!

Lương cứng 8 triệu, mua đứt ô tô 800 triệu sau 4 năm: Người ta uống Starbucks, Phúc Long, trà sữa - mỗi sáng mình chỉ uống 1 viên C sủi!

Lương 8 triệu thì mua ô tô thế nào?
Có thể bạn quan tâm