Đang xem Mặc tiếng còi inh ỏi, chị "ninja" Lead vẫn dừng xe giữa đường tươi cười, buôn nốt câu chuyện

Mặc tiếng còi inh ỏi, chị "ninja" Lead vẫn dừng xe giữa đường tươi cười, buôn nốt câu chuyện

Video News
Mutex / Helino
Hành động của chị khiến người đi đường ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm.
Có thể bạn quan tâm