Mai Phương Thúy: Vay tiền bạn trai xong, vui vẻ tôi lấy luôn, không thì tôi trả lại

"Người ta cứ nói tôi giàu nhờ bạn trai nhưng bạn trai tôi ngoài làm gối ôm ra thì chẳng làm được gì. Mọi thứ tôi đều phải tự làm hết" – Mai Phương Thúy chia sẻ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm