Đang xem Make Me Over - Tập 5

Make Me Over - Tập 5

Gabby phải trải qua một cuộc phẫu thuật não 2 năm trước. Cô đã dần hồi phục một cách tuyệt vời. Và để chuẩn bị cho cuộc sống bình thường sắp tới, Gabby muốn có một sự thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Make Me Over sẽ biến mong muốn đó của Gabby thành hiện thực.
Có thể bạn quan tâm