Đang xem Mạng xã hội thuần Việt Lotus đặt mục tiêu 4 triệu người dùng mỗi ngày

Mạng xã hội thuần Việt Lotus đặt mục tiêu 4 triệu người dùng mỗi ngày

Mutex / Thanh niên
Con số này rất có ý nghĩa bởi khi đạt được 4 triệu người dùng, các nhược điểm kỹ thuật sẽ được bộc lộ, từ đó sẽ có những hướng phát triển mới.
Có thể bạn quan tâm