Đang xem Mark Zuckerberg sẽ sát nhập Facebook và Instagram làm một?

Mark Zuckerberg sẽ sát nhập Facebook và Instagram làm một?

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Facebook đã, đang và sẽ chẳng biết phải làm gì với Instagram cả.
Có thể bạn quan tâm