Đang xem Masterchef Việt: 6 người thử thách nấu bữa trưa cho 51 chiến sĩ PCCC

Masterchef Việt: 6 người thử thách nấu bữa trưa cho 51 chiến sĩ PCCC

Một vòng thi đầy áp lực hay nói chính xác hơn là một "cuộc chiến", khi 6 thí sinh của Masterchef Việt đã phải cố gắng vượt qua thử thách phục vụ bữa trưa cho 51 chiến sĩ PCCC.
Có thể bạn quan tâm