Đang xem Mất 3 chi khi mới lên 5 tuổi, cô gái cùng “chiếc chân ma thuật” của mình đã truyền cảm hứng cho cả thế giới về nghị lực sống

Mất 3 chi khi mới lên 5 tuổi, cô gái cùng “chiếc chân ma thuật” của mình đã truyền cảm hứng cho cả thế giới về nghị lực sống

Video News
Tiến Đạt Hoàng / Nhịp sống Việt
Dù mang khuyết tật do bỏng nặng, Victoria Salcedo chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Có thể bạn quan tâm