Đang xem "Mày là con quỷ bê đê do nó đẻ ra phải không?""Mẹ ơi con là quỷ thật sao? Sao mẹ lại sinh ra 1 con quỷ như con trên cõi đời này?"

"Mày là con quỷ bê đê do nó đẻ ra phải không?""Mẹ ơi con là quỷ thật sao? Sao mẹ lại sinh ra 1 con quỷ như con trên cõi đời này?"

Mọi chuyện bắt đầu khi Ka Nhits lên lớp 7. Đầu năm, trường THCS Nhits học tổ chức cuộc thi đá bóng giữa các lớp cho nữ, Nhits hào hứng tham gia.
Có thể bạn quan tâm