MC quốc dân Yoo Jae Suk trải lòng: “Tôi thật sự ghét phải đứng giữa”

Yoo Jae Suk khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có tham vọng trở thành nhân vật chính"
Có thể bạn quan tâm