Đang xem Mẹ mất rồi mới ân hận vì khi mẹ còn sống đã hiểu lầm mẹ đến mức này...

Mẹ mất rồi mới ân hận vì khi mẹ còn sống đã hiểu lầm mẹ đến mức này...

Khi còn có nhau hãy cố gắng bù đắp cho mẹ để đến khi mẹ rời đi ta không phải hối tiếc.
Có thể bạn quan tâm