Minh Hằng tiết lộ lí do đầu tư vào phim đầu tay của Lương Mạnh Hải

Các bạn có chờ mong phim sắp tới của Minh Hằng và Lương Mạnh Hải?
Có thể bạn quan tâm