Minh Tú thừa nhận cô đơn trong tình cảm để đổi lấy sự nghiệp

Theo bạn, phụ nữ nên mạnh mẽ hay yếu đuối trong tình yêu?
Có thể bạn quan tâm