Đang xem Mỗi ngày tiêu 1 tỉ đồng, mất bao lâu để "đốt" hết tiền của Elon Musk?

Mỗi ngày tiêu 1 tỉ đồng, mất bao lâu để "đốt" hết tiền của Elon Musk?

Nói không ngoa thì tiền của Elon Musk có đem đi đốt cũng khó lòng hết được.
Có thể bạn quan tâm