Đang xem Một công ty Canada chế tạo ra vật liệu tàng hình, một lớp chắn có thể khiến người đứng đằng sau nó biến mất!

Một công ty Canada chế tạo ra vật liệu tàng hình, một lớp chắn có thể khiến người đứng đằng sau nó biến mất!

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Thứ vật liệu này có tên Quantum Stealth - Ẩn mình Lượng tử.
Có thể bạn quan tâm