Đang xem Một ngày ăn như chiến hạm của quái vật Eddie Hall - người đàn ông nằm trong top khỏe nhất thế giới

Một ngày ăn như chiến hạm của quái vật Eddie Hall - người đàn ông nằm trong top khỏe nhất thế giới

Mỗi ngày ăn 11 bữa, chắc chắn không dành cho người thường.
Có thể bạn quan tâm