Đang xem Một thập kỷ trong Phủ Thủ tướng của con mèo béo vô dụng nhưng quyền lực nhất nước Anh

Một thập kỷ trong Phủ Thủ tướng của con mèo béo vô dụng nhưng quyền lực nhất nước Anh

Trải qua đủ đời Thủ tướng đến rồi lại đi khỏi ngôi nhà số 10 phố Downing, duy chỉ có con mèo béo vô dụng có tên Larry là sẽ luôn trụ lại không rời.
Có thể bạn quan tâm