Đang xem Music Core: "Joyland" - Lovelyz

Music Core: "Joyland" - Lovelyz

Đáng chú ý trong chương trình Music Core 25/4 còn có các sân khấu: "Celepretty" của Park Bo Ram, "EOEO" của UNIQ, "Cupid" của Oh My Girl, "Driving" của A.Cian, "Out" của MR.MR, "The Aftermath" của FROMM, "Lovely Friday" của Rubber Soul, "Shake Me Up" của So Yumi và "Watch Out" của HOTSHOT. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn tuần này gồm M&D, Dal Shabet, Lovelyz, The Ark, LABOUM, NC.A, Shin Ji Soo, Park Si Hwan, v.v...
Có thể bạn quan tâm