Đang xem Music Core: "Uh-ee" - Crayon Pop

Music Core: "Uh-ee" - Crayon Pop

Đáng chú ý trên "Music Core" tuần này còn có các sân khấu "Ooh Ooh" của Eric Nam, "I'm Different" của NC.A, "Kiss Scene" của A-PRINCE và "Push & Pull" của Eddy Kim. Những nghệ sỹ khác cũng tham gia biểu diễn trong chương trình 12/4 gồm có Super Junior-M, Orange Caramel, MBLAQ, 4Minute, Mad Clown, Baechigi, NS Yoon-G, Crayon Pop, F.CUZ, Nell, TINT, JJCC, 7th Grade 1st Class, Melody Day...Đáng chú ý trên "Music Core" tuần này còn có các sân khấu "Ooh Ooh" của Eric Nam, "I'm Different" của NC.A, "Kiss Scene" của A-PRINCE và "Push & Pull" của Eddy Kim. Những nghệ sỹ khác cũng tham gia biểu diễn trong chương trình 12/4 gồm có Super Junior-M, Orange Caramel, MBLAQ, 4Minute, Mad Clown, Baechigi, NS Yoon-G, Crayon Pop, F.CUZ, Nell, TINT, JJCC, 7th Grade 1st Class, Melody Day...
Có thể bạn quan tâm