Mỹ áp thuế lên thép nhập khẩu Trung Quốc

Nguyên nhân là vì hỗ trợ của Canada không đáng kể.
Có thể bạn quan tâm