Đang xem Năm 2019 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại

Năm 2019 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại

Có thể nói, ám lên toàn cầu và biến đổi khí hậu là một trong những thảm họa đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
Có thể bạn quan tâm