Nạn buôn bán người xuyên quốc gia

Mỗi giao dịch buôn bán thành công, người bán sẽ nhận được 200 đến 500 triệu đồng. Đường dây này có người Việt Nam đứng đầu và sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi để che giấu hành tung.
Có thể bạn quan tâm