NASA huấn luyện chó robot để hỗ trợ con người khám phá hang động trên sao Hỏa

Những con robot hoàn toàn tự động sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ khám phá sao Hỏa trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm