Đang xem Nelson Mandela trong cuộc phỏng vấn đầu tiên vào năm 1961

Nelson Mandela trong cuộc phỏng vấn đầu tiên vào năm 1961

Nhờ những nỗ lực hòa hợp dân tộc mà Nelson Mandela được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Năm 1961, cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông trên cương vị một người hòa hợp dân tộc, ông được so sánh với chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về tấm lòng bác ái. Buổi phỏng vấn được thực hiện bởi kênh ITN và phóng viên Brian widlake.
Có thể bạn quan tâm