Đang xem Netizen phát hiện từ ngày bị soi hói đầu, Hải Tú chăm đội mũ hẳn ra!

Netizen phát hiện từ ngày bị soi hói đầu, Hải Tú chăm đội mũ hẳn ra!

Hải Tú gắn liền với chiếc mũ nồi từ ngày bị netizen phát hiện tóc thưa thớt hẳn sau thời gian ở ẩn.
Có thể bạn quan tâm