Đang xem Ngẫm mà xem: Tính khí của bạn ra sao, tương lai của bạn thế đó

Ngẫm mà xem: Tính khí của bạn ra sao, tương lai của bạn thế đó

Sự lạnh lùng, thờ ơ và tính khí khó chịu của bạn sẽ đẩy mọi người ra xa bạn hơn, sẽ đẩy cánh tay định đưa ra giúp đỡ bạn ra xa hơn, đẩy sự may mắn vốn dĩ sẽ thuộc về bạn ra xa hơn.
Có thể bạn quan tâm