Nghe chuyện chăm thú hoang dã ở Bù Gia Mập

Video News
PV/Tiền Phong / Tiền Phong
Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn âm thầm cố gắng thực hiện công việc tiếp nhận, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên.
Có thể bạn quan tâm