Đang xem Nghệ sĩ biểu diễn xiếc thiệt mạng sau khi ngã nhào từ độ cao 30m trong lúc đang trình diễn trước 35.000 người

Nghệ sĩ biểu diễn xiếc thiệt mạng sau khi ngã nhào từ độ cao 30m trong lúc đang trình diễn trước 35.000 người

Có thể bạn quan tâm