Đang xem Nghi cây xăng đổ thiếu, thanh niên hành hung người bán

Nghi cây xăng đổ thiếu, thanh niên hành hung người bán

“Đây không phải là lần đầu tôi bị mua xăng thiếu, bốn lần trước vợ tôi mua xăng ở đây cũng bị tương tự như vậy”, nam thanh niên bức xúc.
Có thể bạn quan tâm