Ngư dân Quảng Bình neo đậu thuyền tranh bão số 10

Xã hội
Hoàn Như / Thời đại
Nhiều tàu thuyền của ngư dân đã về bến an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.
Có thể bạn quan tâm