Đang xem Người dân đau đớn nhìn ngọn lửa dữ dội trước mắt: "Paris mà không có Nhà thờ Đức Bà thì không còn là Paris nữa"

Người dân đau đớn nhìn ngọn lửa dữ dội trước mắt: "Paris mà không có Nhà thờ Đức Bà thì không còn là Paris nữa"

Sẽ mất nhiều năm để tu sửa hoàn toàn nhưng chắc chắn Notre Dame sẽ tự vần mình để vượt qua tất cả.
Có thể bạn quan tâm