Đang xem Nhà tuyển dụng: "Nếu 500k rơi xuống bồn cầu, bạn có nhặt lên không?", nam ứng viên duy nhất vượt qua nhờ câu trả lời không ngờ

Nhà tuyển dụng: "Nếu 500k rơi xuống bồn cầu, bạn có nhặt lên không?", nam ứng viên duy nhất vượt qua nhờ câu trả lời không ngờ

Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời nhà tuyển dụng như thế nào?
Có thể bạn quan tâm